image banner
Vận động nhân dân trong phát triển địa phương và chuyển đổi số

Xã Tân Viên nằm ở phía Tây Nam huyện An Lão, cách trung tâm huyện 7 km, cách trung tâm thành phố 20 km. Tổng diện tích tự nhiên của xã: 801,5 ha, dân số 9523 dân, là xã phát triển về nông nghiệp.

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Viên lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đối với công tác dân vận, cả hệ thống  chính trị của xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp  hành pháp luật, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần đưa các phong trào cách mạng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ  vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn. 

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, hệ thống chính trị xã Tân Viên tiếp tục triển khai sâu rộng hiệu quả các phong trào thi đua “Dân vận  khéo”. Qua kinh nghiệm và từ thực tiễn thực hiện các nhiệm vụ, xã đã có  nhiều mô hình, cách làm, giải pháp thực hiện hiệu quả. Giai đoạn từ 2020 - 2023, toàn hệ thống chính trị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu  nước, gắn với chủ đề hàng năm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, góp phần  đưa các phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Các mô hình, điển hình  “Dân vận khéo” được nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tăng sự đồng thuận trong Nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cơ sở đạt hiệu quả thiết thực. 

Công tác dân vận góp phần tạo động lực mạnh mẽ vào sự phát triển  kinh tế - xã hội. 

Ảnh: “Dân vận” trong việc xây mới nhà cho hộ nghèo xã Tân Viên

Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, công tác dân vận có  nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng cán  bộ, công chức, viên chức phải có trách nhiệm vận động Nhân dân; xây dựng và  thực hiện phong cách: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm  với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin"; phải hướng đến nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, vì Nhân dân, “đặt lợi ích của  Nhân dân lên trên hết"; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân  kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ảnh: Tăng cường đối thoại với Nhân dân 

để “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. 

Công tác dân vận của chính quyền được đẩy mạnh và thực hiện khá đồng bộ, tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Cấp ủy, chính quyền đổi mới phương thức hoạt động, vì Nhân dân phục vụ. Quan tâm tạo ra cơ chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân; chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, đẩy mạnh  cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ cho Nhân dân.

Ảnh: Hướng dẫn Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính trên Dịch vụ công thành phố và Dịch vụ công Quốc gia

 

Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận của Chính quyền xã trong thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số luôn được UBND xã quan tâm sâu sắc. Trong đó, cải cách hành chính tiếp tục phải đặt dưới sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của UBND Huyện; sự tham gia tuyên truyền, vận  động và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội  và các đoàn thể trên địa bàn. 

UBND xã đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, phù hợp như: Người dân được hướng dẫn thực hiện Thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ  phận “Một cửa”  MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực hướng dẫn cán bộ hội viên, đoàn viên tạo tài  khoản trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công thành phố.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện tiếp xúc, đối thoại,  tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ  động rà soát các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ về quy chế  dân chủ ở cơ sở, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế và thực hiện hiệu quả. 

Với mô hình dân vận thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật  có vai trò quan trọng là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp  luật của nhà nước đến với người kinh doanh. Việc lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đã mang lại hiệu quả cao trong công tác vận động người dân thực hiện xây dựng mô hình về công  tác Phòng cháy chữa cháy. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, bằng nhiều  hình thức dân vận phù hợp, xã Tân Viên là địa phương tích cực trong thực hiện công tác xây dựng mô hình liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. 

Từ những kết quả thiết thực đạt được qua các phong trào thi đua yêu nước,  đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục tập hợp rộng rãi quần chúng Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, làm cho công tác dân vận ngày càng  lan tỏa sâu rộng trong các giới, các tầng lớp Nhân dân, góp phần cùng vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ, xây dựng và phát triển địa phương. 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, 74 năm qua, “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách  mạng cho mỗi cán bộ đảng viên, công chức, người lao động xã Tân Viên.

Năm 2023, thực hiện chủ đề năm của Thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang,  hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển  đổi số”, cán bộ công chức xã Tân Viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết,  sáng tạo, thực hiện Cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy người dân, doanh  nghiệp là trung tâm hành động, xứng đáng là công bộc của Nhân dân.

 

Minh Huệ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 29
  • Trong tuần: 155
  • Tất cả: 3149